Groepspraktijk Samen Sterk

Ergotherapie

Bij Tinneke kan je terecht voor functie – en functionaliteitstraining van de bovenste ledenmaten, training activiteiten van het dagelijks leven, cognitieve revalidatie, hulpmiddelenadvisering, woningaanpassing,…

Hoe is de begeleiding opgebouwd?

 1. De diagnostische fase:  
  Het eerste gesprek is het intakegesprek. Door middel van observaties, verslagen, gesprekken en/of specifieke ergotherapeutische assessments, onderzoek ik de mogelijkheden van de cliënt en zijn omgeving hierbij breng ik het handelingsprobleem v/d cliënt in zijn fysieke en sociale omgeving in kaart.
 2. De behandelfase  
  In samenspraak met de cliënt en zijn omgeving kies ik de meest efficiënte wijze om het handelen te faciliteren: behandeling of advies.
  Bv: Bij een cliënt met geregeld valepisodes breng ik de woning in kaart en geef ik advies om de woning aan te passen. Bv: Bij een cliënt die om wille van een hersenbloeding problemen hebben met fijne motoriek, kan ik oefentherapie en/of advies op gebied van verschillende activiteiten.

  Behandelen, trainen, en begeleiden:  
  De doelstelling is om er voor te zorgen dat de cliënt (terug) optimaal kan functioneren in zijn woon-, werk-,en vrije tijdsomgeving, door herstellen en ontwikkelen van verloren functies.
  Wanneer (volledig) herstel onmogelijk is, streeft de ergotherapeut naar onderhoud van resterende functies en naar het voorkomen van verergering van de stoornis en/of vermindering van de beperking.

  Adviseren: 
  Ergotherapeutisch advies richt zich naar de cliënt, de mensen in zijn omgeving en/of naar de (professionele) verzorgers. 
  De uitkomst van advies kan zijn: hulpmiddelen en omgevingsaanpassingen (laten) ontwerpen, methodeverandering voorstellen, doorverwijzen naar deskundigen of diensten, informeren bij implementatie, bemiddelen en afstemmen van de samenwerking tussen verschillende professionelen en het proces bewaken.    
 3. Evaluatiefase:   
  Na de behandelfase wordt het proces afgerond.
  Indien de patiënt hiervoor de toelating geeft, kan de ergotherapeut de verwijzer en andere hulpverleners informeren over de te verwachten verdere evolutie.