Groepspraktijk Samen Sterk

Vorming valpreventie ‘Verzorgenden, zorgkundigen en poetshulp bij thuiswonende ouderen’.

Uitleg:
Deze vorming richt zich op verzorgenden, zorgkundigen en poetshulp in de thuiszorg en is gebaseerd op de Vlaamse richtlijn: Valpreventie bij thuiswonende ouderen (Milisen et al., 2017). Naast informatie over de valproblematiek en valpreventie, wordt de rol van verzorgenden, zorgkundigen en poetshulp in valpreventie toegelicht aan de hand van voorbeelden en tips.

Doelgroep:
Verzorgenden, zorgkundigen en poesthulp in de thuiszorg.

Duur:
2 uur

Prijs:
180€ + 21% BTW + kilometervergoeding

Lesgever:
Tinneke Claes

Voor meer informatie: info@tinnekeclaes.be