Groepspraktijk Samen Sterk

Vormingspakket: ‘Blijf valangst de baas’, voor het verminderen van hun valangst en meer te bewegen.

Uitleg:
Blijf valangst de baas’  is een vormingspakket dat bestaat uit 5 interactieve groepssessies voor oudere personen. Een vaste groep voor de 5 sessies is aangewezen. Per groep is er een maximum van 12 deelnemers.

Tijdens de sessies krijgen zij kennis en vaardigheden mee om:
-de bezorgdheid om te vallen te verminderen
-de kans op vallen te verkleinen
-optimaal gebruik te maken van de eigen mogelijkheden
-meer aan lichaamsbeweging te doen (via makkelijke bewegingstussendoortjes)

De groepssessies passen perfect in de visie van het nieuwe woonzorgdecreet (van 01-01-2020), het Geïntegreerd Breed Onthaal en de buurtgerichte zorg. Ze stimuleren het buurtgericht werken en ondersteunen de oudere in zijn/haar sociale netwerken.

Doelgroep:
Ouderen

Wie kan deze groepssessie organiseren?
Iedereen die werkt met ouderen. Het is een laagdrempelige cursus die binnen een ruime context kan ingezet worden.

Lokale besturen: dienst welzijn, dienst sport, dienst vrije tijd, dienst cultuur
Lokale dienstencentra
Ouderenadviesraden, incl. het regionaal platform ouderenbeleidsparticipatie
Ouderenverenigingen (S-plus, Okra, Neos,…)
Eerstelijnszones
Ziekenfondsen
Woonzorgcentra
Ziekenhuizen

Duur:
Elke sessie duurt ongeveer 2 uur.

Prijs:
De prijs per sessie:  150 euro + verplaatsingskosten.
De prijs voor 5 sessies: 750 euro + verplaatsingskosten.

Lesgever:
Tinneke Claes

Voor meer informatie: info@tinnekeclaes.be